Икономика


Ние осъзнаваме силно изразената социална и икономическа значимост на дейността по оползотворяване на отпадъците и благодарение на сериозните ни инвестиции, създаваме необходими и качествени суровини.


Опазване на природата

Имаме много предпоставки да замърсяваме планетата ни. Вече разполагаме с огромно разнообразие от възможности, с които да подобряваме утрешния ден за себе си, децата си и техните деца.

Екология

Рисайклинг Къмпани” ЕООД работи в сферата на рециклирането на отпадъците, като твърдо вярва, че това е един от основните начини за подобряването качеството ни на живот.

Recycling Company

“Рисайклинг Къмпани” е създадена през 2013 г. с основна дейност изкупуване на отпадъци от опаковки - пластмаса, полиетилен (LDPE, HDPE, PET, PP), разделно събиране, сортиране, продажба на гранулат (LDPE, HDPE и PP).

Високотехнологични линии за гранулиране на пластмасови отпадъци от LDPE (полиетилен с ниска плътност), HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен) и PET (полиетилен терефталат).

Линии за производство на полиетиленово фолио, опаковки и торби.

“Рисайклинг Къмпани” ЕООД разполага с количества на склад цветен, бял и натурален гранулат от LDPE, HDPE, PET и PP.