Гранули от първичен материал LDPE , HDPE , PP – бял

Гранули от вторичен материал LDPE , HDPE, PP – бял и цветен

Произведеният продукт е гранулиран, нормално стабилизиран в натурален вид.

Опаковка/Пакетаж:

– биг бегове – 600 – 800кг.

– биг бегове – 950 – 1100кг.

– чували – 25 кг. всеки,

стречовани на палет, като пакет.

Съхранението в сухи и закрити складови помещения.