PET флейка (млянка) – Бяло и цветно и Балиран материал от LDPE , PET бял и цветен.
Рециклирането е повторно използване на материали за направата на нещо друго. То е начин за превръщане на стари неща в нови, начин за превръщане на битови отпадъци в нови продукти, които купуваме и използваме.