Дружество „Рисайклинг Сървиз“ ЕООД има следното инвестиционно предложение за добавяне на дейност към решение № 08-РД-356-01 от 20.08.2019 г. – допълнение на регистрацията по чл. 35, ал. 3 от ЗУО към Регистрационен документ № 08-РД-356-00 от 10.06.2019 г. То предвижда преработка и рециклиране на промишлени отпадъци.