Инвестиционно предложение за добавяне на дейност към решение № 08-РД-356-01 от 20.08.2019 г.

Дружество „Рисайклинг Сървиз“ ЕООД има следното инвестиционно предложение за…